DisclaimerDeze disclaimer legt de algemene voorwaarden en beperkingen vast die van toepassing zijn op het gebruik van onze webshop (www.q8commerce.nl). Door het bezoeken en gebruiken van onze webshop, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 

Gebruik van de website: Het gebruik van deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, is onderhevig aan de aanvaarding van de voorwaarden die zijn uiteengezet in onze algemene voorwaarden.

Nauwkeurigheid van informatie: Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op deze website, maar kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig of actueel is. Q8 Commerce is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de verstrekte informatie.

Externe links: Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Q8 Commerce is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van dergelijke links.

Productinformatie: Alle producten en diensten die via deze website worden aangeboden, zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Q8 Commerce behoudt zich het recht voor om de producten op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid: Q8 Commerce aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de aangeboden producten of diensten.

Wijzigingen in de disclaimer: Q8 Commerce behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2023

Discover Our Guides and Manuals

At Q8 Commerce we believe in sharing knowledge and supporting our customers at every step of their magnetic journey. That's why we've put together a comprehensive collection of guides and manuals to help you understand, select and use our permanent magnets and magnetic solutions.

Whether you're a seasoned professional in the world of magnets or new to this exciting field, our guides and manuals are designed to provide you with valuable insights, practical tips and in-depth technical information.

What to expect:

  • Product Guides: Discover detailed information about our diverse magnetic products, from disc magnets to ring magnets, with clear specifications and application guidelines.
  • Technical Manuals: Learn about the physical properties of magnets, magnetism principles, and practical applications in various industries.
  • Installation and Maintenance Instructions: Receive step-by-step instructions for properly installing and maintaining magnetic components and systems.
  • Application Guides: Learn how magnets are used in a variety of industries, from healthcare to aviation, with real-world examples and tips for optimization.
  • Tips and Advice: Benefit from our expert advice and practical tips to maximize the performance of your magnetic applications.